EBİLSAD Bölgemizde faaliyet gösteren Bilişim Sanayicileri, Kurum ve kuruluşlar ile Bilişim Uzmanları arasında, birlik ve dayanışma yaratmak, hizmet verdikleri alanlarda büyümelerini sağlamak, menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak için kurulmuş sektör derneğidir.
EGE BİLİŞİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Yayın Kurulu

Tanım
Yayın kurulu, EBİLSAD yayın organı olan “EBİLSAD BİLİŞİM” bilimsel yönden yüksek nitelikli ve Editörler Kurulu’nun özerk biçimde varlığını sürdürmesi için gerekli olan amaçlarını, yapılanmasını ve görevlerini tanımlamaktadır.

EBİLSAD BİLİŞİM’in mevcut ve gelecekteki bilişim standartlarının korunması ve yükseltilmesi, derginin bulunduğu ulusal ve uluslararası bilişim dizinlerde varlığının sürdürmesi için gerekli çalışmaların yapılmasıdır. Derginin bu amaçlara ulaşabilmesi için EBİLSAD Yayın Kurulu (YK) oluşturulmuştur. EBİLSAD Yayın Kurulu aşağıda belirtilen prensiplere uygun olarak çalışır.

Yayın Kurulu Amaç ve Görevleri
Derginin en üstün bilişim niteliklerde, devamlılığı, uluslararası standartlara uygunluğu, zamanında yayınlanmasını sağlamaktır. Gelen yazıları içeriğine göre konu ile ilgili akademik yetkinliği uluslararası standartlarda kabul görmüş danışmanlara göndermek ve tüm editoryal süreci kurallara uygun bir şekilde izleyip, sonlandırmaktır. Bu işlemler sırasında yazı sahiplerine karşı öğretici ve eğitici amaçlar gözetmektir.