EBİLSAD Bölgemizde faaliyet gösteren Bilişim Sanayicileri, Kurum ve kuruluşlar ile Bilişim Uzmanları arasında, birlik ve dayanışma yaratmak, hizmet verdikleri alanlarda büyümelerini sağlamak, menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak için kurulmuş sektör derneğidir.
EGE BİLİŞİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Misyon ve Vizyon

VİZYONUMUZ

Üyeleri ile birlikte yaratılan etki alanında çağdaş ve evrensel değerlerin ışığında bilişim sektöründe çalışan kurum ve kuruluşlara sahip çıkan, sinerji yaratan, öncü, girişimci Sivil Toplum Kuruluşu olmaktır.MİSYONUMUZ

  • Vizyonuna ulaşmak için kurumsal yapıda tüm organları ile bir bütün olarak çalışmak,
  • Toplam kalite anlayışının, üyeler arası haklar ve hukukun üstünlüğüne olan inancın EBİLSAD'ın tüm karar ve eylemlerine egemen olmasını sağlamak.
  • Bölgenin ve ülkenin bilişim sorunlarını irdeleyerek kalıcı çözümler üretilmesine katkıda bulunmak,
  • Üyelerimizin sosyal, ticari, ekonomik ve girişimcilik kapasitelerini arttırmak,
  • Geliştirdiği projelerle üyelerinin bireysel ve kurumsal gelişimine katkıda bulunmak,
  • Bilinirliliğinin arttırılması ve sürekli olması için üyeler arası iletişim stratejilerini geliştirilerek uygulanmak,
  • Üye odaklı çalışmalarla aidiyet hissini ve motivasyonunu sürekli yüksek kılmak,
  • Kurumsal paydaşları ile işbirliği ve iletişimin güçlenmesi için çalışmak ve iyi bir çözüm ortağı olmak,