EBİLSAD Bölgemizde faaliyet gösteren Bilişim Sanayicileri, Kurum ve kuruluşlar ile Bilişim Uzmanları arasında, birlik ve dayanışma yaratmak, hizmet verdikleri alanlarda büyümelerini sağlamak, menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak için kurulmuş sektör derneğidir.
EGE BİLİŞİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Hakkımızda

EBİLSAD bilişim sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında, birlik ve dayanışma yaratarak, hizmet verilen alanlarda büyümelerini sağlamak, menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak için kurulmuş sektör derneğidir.

Ege bölgesinde önemli yazılım, donanım ve bilişim hizmeti üreten firmaları bünyesinde bir araya getiren EBILSAD 8 bilişim sanayicileri tarafından kuruldu. Ege Bilişim Sanayicileri Derneği'nin amacı kısaca;

 Ülkemiz ve Bölgemizde bilişim sanayicilerinin,
 • Gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Sektöre kimlik kazandırmak,
 • Bölgesel bilişim envanteri oluşturmak,
 • Üniversiteler ile işbirlikleri geliştirmek,
 • Üyeleri ile kurum ve kuruluşlar arasında köprü oluşturmak,
 • Kurumsallaşmanın sağlanması için çalışmalar yapmak,
 • Üyelere inovasyon kültürünü yaymak,
 • Ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak,
 • Haksız rekabeti önlemek ve piyasa koşullarının kamu yararına sağlıklı işletilmesini sağlamak amacıyla yetkili otoritelerle işbirliği yapmak,
 • Sektörün ihtiyacı olan Analist, Mühendis, Programcı, Test Uzmanı ve Doküman Sorumlusu gibi ara elemanların sürekli eğitiminin sağlanması için “Sürekli Eğitim Merkezi” kurmak,
 • Analist, Mühendis, Programcı ve Teknik servis  adayları için staj olanakları sağlamak ve firmalar  ile iletişim içinde olmak,
 • Üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmak
Olarak tarif edilmektedir.